.

“เซฟธุรกิจ = เซฟชุมชน = เมื่อท่านซื้อ = ท่านร่วมบริจาค” ชุดตรวจโควิด-19

หมวดหมู่: News & Event

“เซฟธุรกิจ = เซฟชุมชน = เมื่อท่านซื้อ = ท่านร่วมบริจาค” ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง

Socialgiver, Nature Biotec และ Tigerplast ช่วยขับเคลื่อนสังคม ในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงชุดตรวจโควิด-19 ในชุมชน และภาคธุรกิจ

 

  

 

เมื่อชุมชนห่างไกล และองค์กรภาคธุรกิจ ยังต้องต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

Socialgiver, Nature Biotec และ Tigerplast ได้ร่วมมือกันในการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน องค์การอาหารและยา (อ.ย.) และนำเข้าชุดตรวจโควิด-19 (ATK) แบบน้ำลาย ประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อ Tigsun ในราคาย่อมเยาที่ 79 บาทต่อชุด (เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T 6400530) โดยจำหน่ายผ่านทาง SocialGiver เพื่อร่วมสร้างพันธกิจสำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Recovery Fund by Socialgiver (รายละเอียดโครงการ: https://socialgiver.com/give/thailand-recovery-fund)

 

 


โดยเราได้มีพันธกิจและแนวทางร่วมกันว่า

  1. เซฟธุรกิจ = เซฟชุมชน
  2. เมื่อท่านซื้อ = ท่านร่วมบริจาค

 

เนื่องจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เราได้เล็งเห็นปัญหาและให้ความสำคัญดังนี้

  1. ในหลายชุมชนห่างไกลและมีรายได้น้อย ยังขาดการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งในรูปแบบ PCR และ ATK ทำให้ชุมชนเหล่านั้น เผชิญกับความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดการแพร่ระบาดภายในชุมชน และลุกลามอย่างต่อเนื่องไปยังวงกว้างในที่สุด
  2. ในขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจหลายแห่ง ยังคงมองหาชุดตรวจ ATK ประสิทธิภาพสูง ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตรวจ ให้กับพนักงานทุกคน

 

ด้วยปัญหาดังกล่าวนี้ ทำให้เราได้ร่วมมือกันในการนำเข้าชุดตรวจ ATK แบบน้ำลายประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อ Tigsun เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าองค์กรภาคธุรกิจ ในราคาย่อมเยาที่ 79 บาท

โดยกำไรทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายนี้ เราจะนำไปสมทบทุนในการบริจาคชุดตรวจ ATK ให้กับชุมชนห่างไกลและมีรายได้น้อย ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ ชุมชนขุมยวม ชุมชนแม่สะเรียง ชุมชนแม่ลาน้อย ชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ชุมชนปาย ชุมชนปางมะผ้า และชุมชนสบเมย
ด้วยรูปแบบและวิธีการดังกล่าว จึงช่วยให้แนวทางที่ว่า  “เซฟธุรกิจ = เซฟชุมชน” และ “เมื่อท่านซื้อ = ท่านร่วมบริจาค” ได้เกิดขึ้นจริงและเกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะเราเชื่อว่าการกระจายชุดตรวจ ATK ให้เข้าถึงและครอบคลุมมากขึ้นเช่นนี้ จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งในชุมชน และองค์กรต่างๆ ได้ในที่สุด

 

 และสุดท้าย เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ด้วยความร่วมมือที่จะสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

        

  

สนใจสั่งซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อสมทบทุนบริจาคในโครงการ Thailand Recovery Fund โปรดติดต่อ SocialGiver

ลิงค์สั่งซื้อสินค้า  https://goneto.me/JCTweb

Email:      info@Socialgiver.com

Website:   www.socialgiver.com

 

04 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 3251 ครั้ง

Engine by shopup.com