.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อการขยายงาน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

 

 


22 มกราคม 2564

ผู้ชม 2269 ครั้ง

Engine by shopup.com