.

ข่าว / รายงานแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

  ข่าว / รายงานแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

วันที่ประกาศข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์
17 เม.ย. 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566

Download
17 เม.ย. 2566

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

Download
18 เม.ย. 2565

แจ้งขยายระยะเวลาการนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM 2565

Download
12 เม.ย. 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

Download
11 เม.ย. 2565

การเผยแพร่รายการเอกสารและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ SETLINK และเว็บไซต์ของบริษัท

Download
27 พ.ย. 2563 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ Download

  

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 114/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2012 0012
โทรสาร: 0 2021 0709, 0-20210719
อีเมล: Contact.IR@jackchia.co.th

ช่องทางการร้องเรียน

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ CG ในเรื่อง บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียน ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง และไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
หมายเหตุ: ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อ ช่องทางผู้จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

 


20 เมษายน 2566

ผู้ชม 3220 ครั้ง

Engine by shopup.com