นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อการขยายงาน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม


26 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 62 ครั้ง

Engine by shopup.com