รายงานแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 114/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2012 0012
โทรสาร: 0 2021 0709, 0-20210719
อีเมล: Contact.IR@jackchia.co.th

ช่องทางการร้องเรียน

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ CG ในเรื่อง บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียน ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง และไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
หมายเหตุ: ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อ ช่องทางผู้จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

 

Download


16 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 68 ครั้ง

Engine by shopup.com